TALK uddannelsen – specialisering i samtaler med børn og unge.

TALK er en samtalemodel til den svære samtale med børn og unge. TALK – modellen er en konkret samtaleguide for professionelle der bla. er blevet til på baggrund af flere tusinde samtaler med børn og unge og deres forældre.

Du bliver specialist i at afholde transformerende samtaler med børn og unge.


Uddannelsen forløber over 6 måneder hvilket vil give dig mulighed for at fordybe dig i processen, så TALK modellen og din nye viden integreres både i dig og i din faglige praksis.


Ud over den forskel du vil gøre for børn og unge derude, vil din nye viden og endnu skarpere og (bevidste) relationskompetencer komme dig til gavn i alle typer af relationer både privat og professionelt.


Undervisningen vil være en kombination af teoretisk viden koblet på praksiseksempler samt oplevelsesorienteret. Denne 3 enighed skaber den bedste forudsætning for at din nye læring bliver reelt integreret.

Uddannelsen henvender sig til dig der omgiver dig med børn og/eller unge i kraft af dit job eller du har din egen samtale praksis. Du er uddannet Coach, Psykoterapeut, psykolog, socialrådgiver, pædagog, lærer, sundhedsplejerske, Marte Meo Terapeut eller lign.

Ud over de temaer som der undervises i, vil du modtage individuel video supervision på egne samtaler, hvilket sikre at du får supervision præcis ud fra det erfaringsniveau du befinder dig på.

Sarah Pope

Susanne fra Selvindsigt er en super kompetent underviser som giver plads til alle. Stemningen var let og behagelig med ro, nærvær og smil.

Fra T:A.L.K modellen gjorde det stort indtryk at arbejde med øvelserne omkring min egentilstand og den ungens tilstand i kontakten, Øvelserne med styrkekort var gode og jeg kunne bruge dem allerede mellem modulerne. Den teoretiske viden om den 3 delte hjerne, altså om den unge er et ”følested” eller et ”hovedsted” når vi taler, gav en aha oplevelse for mig.

Dejligt at Susannes teoretiske oplæg altid underbygget af praksis eksempler, så det hele hurtigt giver mening. Det hele var bare så spændende fra TALK modellen. Den og Susanne kan på det varmeste anbefales.

Fransk Knudsen

En skøn og lærerig oplevelse at tage master modulet i T:A:L:K modellen – den transformerende samtale med sårbare børn og unge. 

Susanne skabte et rum med tillid, humor,åbenhed, ærlighed og nysgerrighed. Det var så fedt med alle hendes eksempler fra real life som gjorde de teoretiske oplæg nemme at omsætte til praksis. Noget af det bedste jeg tager med hjem er min opmærksomhed på egenomsorg, at skynde mig langsomt og tilknytningsteorien sat i et praktisk lys. Øvelserne med bamse og styrkekortene var fede, brugbare og givende redskaber. 

Øvelserne med øjenkontakten og opmærksomhedspunkterne på og hos den anden gav en fed selvindsigt. Undervisningen er en super blanding af teori og øvelser så jeg fik afprøvet det i praksis på uddannelsen. 

Så er det mere trygt at gå tilbage på efterskolen og holde samtaler med de unge ud fra TALK modellen. Susanne er en skøn, erfaren og nærværende underviser. Ja kort sagt er stemning, materiale og underviser helt unik! 

Heidi Tanggaard Hansen

Så mange konkrete redskaber jeg har fået med mig hjem på jobbet og samtalerne med børn og forældre. 

Det fungere virkelig godt at modulerne er sammensat både med teori og øvelser. Susannes store viden kombineret med hendes praksiserfaring, skaber en god dynamik i forhold til at få omsat teori til praksis. 

Susanne formår at skabe en omsorgsfuld, humoristisk og nærværende stemning i sin undervisning. Så dejligt at lære i. Jeg skal direkte hjem og bruge mit nye redskab med bamsekortene. 

Det at kunne formidle viden videre på en forståelig måde til forældre, om den 3 delte hjerne , er også så brugbar. Livshjulet, ressourcetænkningen og forståelsen på en dybere måde om mentaliseringen i arbejdet med børn og forældre er jeg glad for at have fået med. 

Det eneste ”negative” der er at sige er, at Susanne har så meget mere at byde på , så jeg ville godt have haft endnu mere tid med hende. Jeg vender tilbage.

Hvilke problemstillinger behandler vi under TALK uddannelsen:

Dem der kommer på uddannelsen kan du nikke genkendende til flere af disse udsagn. Kan du også det, så er TALK uddannelsen din mulighed for at få viden om hvordan disse situationer kan forstås og håndteres.


Her er nogle af de problemstillinger, de professionelle der uddanner sig i TALK modellen beskriver inden kurset – og får inspiration og øvelse i at håndtere under TALK kurset:

At sidde med en ung og ikke vide hvad du skal stille op eller spørge om. Samtalen er gået i ring eller hårdknude.

At du er bange for at gøre ondt værre. Værst at alt retraumatisere barnet.

At den unge svarer :”det ved jeg ikke” og holder dig ud i strakt arm.

At du sidder med et grædende barn og selv bliver meget følelsesmæssigt påvirket, som gør det svært at holde fokus.

At forældrene og den unge er uenige om hvad samtalerne skal munde ud i.

At barnet/unge ikke er i stand til at sætte ord på sine tanker, følelser eller tilstande, så det er svært at kunne hjælpe det videre.

At under samtalen indgås der aftale om hjemme øvelse men aftalen overholdes ikke.

At have et meget uroligt barn til samtale, hvor det alene at tale ikke fungere.

At barnets fortæller at alt er ok men dets kropssprog og grundstemning fortæller en anden historie.

At føle sig i tvivl om hvad det næste skridt lige nu vil være under samtalen.

At sidde med forældre der fylder og taler alt for meget til en børnesamtale.

TALK uddannelsens indhold og pris:

TALK uddannelsen giver nye indsigter og handlemuligheder til dine samtaler med børn og unge.

Undervisningen er oplevelsesorienteret, struktureret og dynamisk

Kobler viden fra tilknytning og udviklingspsykologien, Integrativ psykoterapi og det neuroaffektive til praksis.

Udvider og træner dine ledelses -og relationskompetencer, egentilstand og selvindsigt

70 timers undervisning – 6 moduler a 2 dages varighed

1 times individuel video supervision i mindre gruppe, fra egne samtaler eller øvegruppe

Q&A live online 5 gange mellem modulerne på ZOOM.

Deltagelse i studieøvegruppe mellem modulerne

Skriftlig certificering 1 måned efter sidste modul

Maks 20 deltagere.

Hvornår og hvor udbydes TALK uddannelsen:

TALK uddannelsen udbydes i enten København eller Haslev. Mere herom senere. Skriv gerne til Susanne fra Selvindsigt hvis du ønsker at blive kontaktet når datoer og sted er på plads.

TALK Uddannelse Informationer

Denne uddannelse er for dig, der ønsker at gøre en forskel ved at specialisere dig i de vigtige og til tider vanskelige samtaler med børn og unge. Du er uddannet psykoterapeut, coach, psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske, pædagog, lærer eller lignede.

 • Du har som minimum en 2 årig mellemlang relevant humanistisk uddannelse eller..
 • Du kan få dispensation, hvis du skønnes at have relevant erhvervserfaring inden for området børn og unge.
 • Du er åben for at videofilme dig selv
 • Du er interesseret i at kigge indad og øge din selvindsigt.
 • Du er åben for at bringe dig selv i spil og deltage i øvelser.
 • Du lærer at navigere efter den gennemprøvet TALK samtalemodel som du fremover vil kunne læne dig ind i, som en tryg GPS, i dine fremtidige samtaler med børn og unge.
 • Du lærer at passe på dig selv og dit nervesystem så du undgår relationstræthed
 • Dine relationskompetencer når nye højder.
 • Du lærer at tage ledelse under en samtale også med flere deltagere.
 • Du lærer at være kreativ ind i dine samtaler

Uddannelsen tager sit afsæt i T.A.L.K – modellen  der er blevet udarbejdet på baggrund af adskillige uddannelser samt flere tusinde timers samtaler med børn og unge. T.A.L.K tager sit teoretiske afsæt i det moderne børnesyn, tilknytnings og udviklingspsykologien, Integrativ og dynamisk psykoterapi og det neuroaffektive.

 • TALK modellen – de 16 trin og de 4 ydre strukturer.
 • Det udviklingsstøttende samspil ( dele fra Marte Meo – læs )
 • Empatisk ledelse – holde og lede samtale rummet
 • Relationen som den transformerende kraft.
 • Legens betydning i lyset af den 3 delte hjerne
 • Brug af samtaleunderstøttende kort, tavle og øvelser.
 • Angst behandling af børn og unge. Hjernes respons og omkodning. ( læs mere om angst)
 • Egentilstand, skyggesider, selvregulering og mindfulness- forebyggelse af relationstræthed.
 • Tilknytningen i aktion.
 • Folde samtalen ud, tempo og microprocesser.
 • Den triangulerende samtale – forældresamarbejdet
 • TALK – fasernes kraft og afhængighed af hinanden.

Susanne Schwartau der har udviklet TALK modellen varetager undervisningen. Læs mere om hendes baggrund her eller se video eller læs om hendes mission med TALK.

På modulerne vil der også være en eller flere TALK-trænere med, alt efter antal af studerende under din TALK uddannelse

Susanne Schwartau

Hvad siger kursisterne på TALK uddannelsen?