TALK

TALK er en samtalemodel til den transformerende samtale med børn og unge. TALK – modellen er en konkret samtaleguide for professionelle. Den benyttes af psykoterapeuter, psykologer, coaches, socialrådgivere, pædagoger og lærere.

Susanne Schwartaus mission skabte TALK modellen

Faktisk blev kimen til TALK -Modellens tilblivelse allerede sået da Susanne Schwartau var 4 år gammel og mistede min far ved en arbejdsulykke. På den tid var det ikke almindeligt at tale med børn om tab og sorg. Så det skete heller ikke i hendes familie. Pædagoger eller lærere tog heller ikke en børnesamtale med hende. Hun længdes derfor efter at de voksne turde tale med hende og tog hun initiativet til at tale med dem om det svære, veg de som oftest udenom. Så hun stod alene med min sorg, tanker og følelser.

Som 9 årig nedfældede Susanne Schwartau i sin dagbog, at når hun blev voksen ville hun tale med børn. Samtale om al det svære og hun ville lære de voksne hvordan.

Som sagt så gjort. TALK about it!

Udtalelser fra kursister

Hvad var det bedste faglige indhold, værktøjer, øvelser på dette modul?

TALK kort

“Følge barnet” 

Den 3-delte hjerne

Et ord, der beskriver stemningen?

Tryg, tillidsfuld og rummelig

Ris og ros?

Tak for 4 helt fantastiske dage. Susanne har en enorm tillidsvækkende måde at undervise på med hendes store nærvær. Af hjertet tak.

Udtalelse fra Sandie

Hvad var det bedste faglige indhold, værktøjer, øvelser på dette modul?

Tilknytningsmønstre 

TALK modellen

Et ord, der beskriver stemningen?

Kærlig plads til det hele; til at eksperimentere og “fejle”. 

Ris og ros?

Susanne er så utrolig kompetent og inspirerende. Det har været et mastermodul fyldt med spændende viden og udfordrende øvelser. Meget lærerigt. 

Udtalelse fra Pernille

Hvad var det bedste faglige indhold, værktøjer, øvelser på dette modul?

TALK øvelsen til sidst bandt en fin sløjfe på forløbet. Dejligt at se 3 andre gøre det også. 

3 delte hjerne- sætte ord på følelser og på sig selv. 

Et ord, der beskriver stemningen?

Rolig, empatisk og nærværende 

Ris og ros?

Susanne viser med hele sit skønne væsen, hvordan det vi lærer skal ud i praksis. Kæmpe rollemodel. 

Udtalelse fra Lone

Hvad var det bedste faglige indhold, værktøjer, øvelser på dette modul?

Jeg er vild med at lære mere om vigtigheden i at skabe et trygt rum med sig selv som empatisk leder. Her ville jeg bruge TALK kort til at lære mere om en persons indre verden.

Et ord, der beskriver stemningen?

Humor og legende tilgang.

Ris og ros?

Susanne skaber nye indsigter med hendes humoristiske og legende tilgang. Skønt hus med dejlige mennesker. Vi være godt med mere tid til at gå i dybden med øvelser og modeller.

Udtalelse fra Trine

Hvad var det bedste faglige indhold, værktøjer, øvelser på dette modul?

TALK modellen- den giver et fantastisk overblik over fremdriften i samtalen. 

Styrkekortene og TALK kortene er en kæmpe hjælp, når vi “folder ud og folder ud”.

Et ord, der beskriver stemningen?

Kærlig/omsorgsfuld

Ris og ros?

Jeg er helt forundret over, hvor meget vi har nået at erfare på 4 dage sammen. Jeg kan mærke det helt ind i knoglerne i forhold til det praktiske og træningen. Og Susanne er en helt vidunderlig underviser og formidler, der frygtløst sætter sig selv i spil. 

Udtalelse fra Petrine

Hvad var det bedste faglige indhold, værktøjer, øvelser på dette modul?

Alt det faglige indhold var spændende og relevant. Det bedste værktøj er TALk kort og metoden TALk, som åbner op for kernen i arbejdet med børn. At lære dem følelsernes sprog, så de kan gøre sig tydelige for deres omverden.

Et ord, der beskriver stemningen?

Tryg og nærværende

Ris og ros?

Jeg synes, undervisningen har været fantastisk. Tiden er gået alt for hurtigt. Jeg ville ønske, at alle kunne få den indsigt, som jeg går hjem med i dag.

Udtalelse fra Dorthe

Se video om Talk-modellen

Susanne Schwartau fra Selvindsigt - livsglad relations nørd.

Talk- modellen er sidenhen fagligt vokset ud af Susanne Schwartaus mangeårige uddannelser og praktiske arbejde med børn, unge og deres forældre siden 98.

Susanne Schwartau har gennem tusindvis af samtaler prøvet at samle sine erfaringer i TALK modellens 4 overordnet faser med hver 4 undergrupper og med en overordnet og gennemgående validerende relationel ramme. Hvert fase skaber en domino effekt frem mod det næste fase under samtaleforløbet. Når vi som voksne under samtalen ønsker at bevæge os frem mod transformation hos barnet eller den unge, er hver fase afhængig af den foregående fases succes. Hver fase har sin tid.

Alle faser indeholder et overordnet teoretisk afsæt som bliver omsat til konkret praksis, når Susanne Schwartau dykker ned i modellens forskellige faser under foredrag, kurser eller på TALK -uddannelsen.

Talk-modellen er ment som et slags kørekort for professionelle til de vigtige, modige, omsorgsfulde og transformerende samtaler med børn, unge  – og deres forældre.

Talk-modellen er tænkt til fagpersoner der har samtaler med børn og unge og i særdeleshed dem der ikke trives.

Men TALK modellen er lige så velegnet for til forebyggelse af mistrivsel og til brug for dig, der møder børn og unge, der er ambitiøse på eget liv og trivsel, og derfor ønsker en eller anden form for forandring og selvudvikling

Dine relationskompetencer, din evne til nærvær, langsommelighed, selvomsorg, din evne til ydre og indre ledelse, dit mod styrkes og din selvindsigt øges når du arbejder ned i og med  TALK modellen.

TALK modellen ha,r ud over Susanne Schwartaus egen erfaringer gennem mere end 20 år, været udbudt og afprøvet som foredrag, kurser og uddannelse, gennem de sidste 2 år. Blandt andet hos Sofia Manning – på master modulet børn og unge.

Med TALK – modellen i hånden gør du den særlige forskel i børn og unges liv som de har brug for og fortjent. Børnene og de unges håb, livsduelighed, mod og livsglæde vil voksne under samtaler med dig.

Susanne Schwartau