TALK i grupper

Arbejder du også nogle gange med grupper?

Så har du mulighed for at finde ny inspiration her. Brug TALK kortene i en gruppe.

Se filmen på dette link:

I filmen hører og vises du eksempler på hvordan vi i Selvindsigt benytter TALK kortene, som et samtaleunderstøttende redskab i en gruppe.

Der beskrives også hvad du skal have en opmærksomhed på, når du benytter dem ved sårbare temaer.

Alt for mange mennesker lider under, ikke at kunne udtrykke deres følelser og indre tilstande. Det kan vanskeliggøre deres sociale relationer samt hindre dem i at række ud og bede om hjælp.

I en f.eks. skole/sorg/skilsmisse/sårbare gruppe kan det være en særlig udfordring at få gruppe til at blive tilpas tryg, så følelsesmæssige udvekslinger og fælles støtte kan finde sted.

Her kan kortene ”Tal om dine følelser” indeholdende 55 unikke følelsesudtryk, være en kæmpe hjælp.

”Tal om dine følelser” hjælper med at:

– Genkende egne og andres følelser og tilstande intuitivt.

– Få hjælp til at sætte ord på følelser og indre tilstande.

– Organiserer samt selv sætte ord på følelser og indre tilstande.

– Øge selvindsigten og dermed forstå sig selv og andre bedre.

– Rumme egne og andres følelser uden at blive overvældet.

– Se på egne og andres følelser udefra.

Jeg håber filmen vil give lidt input til dine næste gruppe sessioner.

Stil gerne spørgsmål herunder.

Du kan se kortene og købe dit eget sæt herunder:

Kh. Susanne/Selvindsigt

 

Kort om TALK

 

TALK følelseskortene er en del af Selvindsigts samtaleunderstøttende
redskaber som benyttes bl.a. i TALK- samtalemodellen.

TALK følelseskortene bruges af professionelle ( f.eks
(special)pædagogen, socialrådgiveren, læreren, coachen, psykologen og
psykoterapeuten) der afholder sårbare samtaler med menneske fra
skolealderen og opefter.

De benyttes til individuelle samtaler samt i grupper.

Kalla udtaler sig om TALK

 

Psykoterapeut og unge coach Kalla fortæller om sine fantastiske
erfaringer med TALK kortene ” Tal om dine følelser.

De er skabt af Selvindsigt.com som har mange tusinde samtaler bag sig
med børn, unge og voksne. De erfaringer gjorde, at hun besluttede at
udvikle disse kort som et redskab til de sårbare samtaler om følelser og
indre tilstande.

Kortene hjælper til, på en mild og intuitiv måde at få
et sprog for sit følelsesliv samt muligheden for at fordybe disse
samtaler efter ønske.

Du kan se og bestille TALK kortene her: