Marte Meo Terapeut Uddannelsen

Udvid dine samspilskompetencer og få skruet op for arbejdsglæden.

Noget for dig?

Brænder du for at være i relationer med andre mennesker og gøre en forskel?

Føler du også nogle gange, at du blot slukker ildebrande eller er magtesløs, når du skal håndtere hverdagens situationer, i relationer til voksne eller børn, på job eller hjemme?

Kunne du i stedet tænke dig, at føle dig foran, få teoretisk viden, få helt konkrete redskaber til håndtering af relationelle situationer, forebygge og håndtere konflikter, hjælpe børn tilbage til trivsel eller inkludere børn med diagnoser. Kort sagt blive skarp i alle relationelle situationer i dagligdagen.

Kunne du tænke dig, at være i stand til, at give din viden videre ved at vejlede andre effektivt med relationelle eller ledelsesmæssige problemstillinger?

Ønsker du, at blive endnu mere præcis og konkret i din faglige formidling til ledelsen, kollegaer, forældre og andre samarbejdspartnere.

Kunne du tænke dig, at blive et endnu gladere menneske med mere overskud, der præcis ved hvornår og hvordan du gør en væsentlig forskel- uden at brænde ud?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er Marte Meo Terapeut Uddannelsen noget for dig.

Informationer om Marte Meo Terapeut Uddannelsen

  • At få viden om og kunne anvende Marte Meo metodens principper og teori.
  • At få viden om og kunne anvende video til at lave interaktionsanalyse, formidling og intervention.
  • At videreudvikle og forfine dine kompetencer inden for kommunikation, ledelse og samspil.
  • Involvere og filme kollegaer, dig selv eller andre med brug for vejledning, teoretisk viden og konkrete redskaber.
  • Kunne tilbagemelde og dokumentere ved hjælp af video på en præcis og systematisk måde.
  • Du vil blive opdateret og i stand til at omsætte din viden inden for den moderne og neuroaffektive udviklingspsykologi.
  • Optagelseskriterier for Marte Meo terapeut uddannelsen er relevant faglig grunduddannelse af mindst 3 års varighed.
  • Vi mødes de 17 obligatoriske gange ca.1 gang/mdr. i ca.18 mdr.
  • Der arbejdes imellem uddannelsesdagene med cases, videooptagelse og tilbagemelding.
  • Du får støtte og vejledning ved behov mellem uddannelsesdagene.
  • Små trygge hold med maks. 6 studerende.
  • Tid til individuel Marte Meo supervision til ALLE, HVER gang.
  • Pris 37.500 kr. ekskl. 3.000 kr til certificering og det officielle Marte Meo certifikat.
  • Uddannelses beløbet kan deles i 2 rater.
  • Bonus, Gratis hel kursusdag til opsummering under Marte Meo uddannelsen

Det er en nødvendighed at have teknisk udstyr til rådighed samt have mulighed for at filme samspil under uddannelsen.

2023

Næste opstart d. 16-17/3

Opstart igen i august