Marte Meo

Marte Meo er en udviklingsstøttende og videobaseret samspilsmetode der får mennesker og samspil i trivsel. Metoden benyttes både privat og professionelt. Marte Meo er konkret hjælp til selvhjælp, der rent faktisk virker.

Hvad er Marte Meo?

Marte Meo får det bedste frem i mennesker, da det understøtter det mennesket allerede kan, samtidig med at det udvider den enkeltes potentialet inden for nærmeste udviklingszone.

Maria Aarts fra Holland er ophavskvinden til Marte Meo metoden som bygger på det naturlige samspil. Ordet Marte Meo betyder ved egen kraft, hvilket understreger at metoden har en ressource og anerkendende tilgang.

Et menneskesyn.

En behandlingsmetode til at forbedre, etablere eller reetablere samspillet mellem mennesker.

En analyse og interventionsmetode, der fremmer udviklingsstøttende samspil.

En metode der giver helt konkrete handleanvisninger til brug i hverdagen på job eller privat.

En metode der løfter menneskers relationskompetencer og psykiske sundhed.

En metode til forebyggelse af relationstræthed og udbrændthed.

For alle aldre og i alle typer af relationer.

Marte Meo består overordnet af 12 samspils elementer, der på hver sin måde, styrker det enkelte menneskes tilknytningsevne, robusthed, metalliseringsevne, sociale kompetencer, koncentration, mestringsfølelse, selvværd og selvtillid og identitetsudvikling.

Kort sagt støtter Marte Meo Metoden menneskers evne til at vokse og indgå i sunde relationer samt håndtere livets op og nedture.

Kom i gang med Marte Meo

Marte Meo metoden har 6 niveauer, hvor du kan dygtiggøre dig i samspil og kommunikation.

Marte Meo Grundkursus

Marte Meo Terapeut Uddannelse

Marte Meo Supervisor Uddannelse

Marte Meo Lic. Supervisor Uddannelse

Marte Meo Brush Up/Supervision

Marte Meo Certificering

Læs vores artikler om
Marte Meo

Marte Meo metoden i praksis

Nogle beder om hjælp til:

Hvordan kan vi få den 2 årige til at bruge sit sprog i vuggestuen.

Hvordan kan vi som forældre forebygge konflikter med vores teenager.

Hvordan kan vi få den demente til at samarbejde om badet.

Hvordan kan jeg som lærer få mere ro i klassen.

Hvordan kan jeg få en bedre kontakt til barnet.

Hvordan kan jeg nedbringe sygefraværet og få personalet til at trives bedre indbyrdes.

Hvordan kan jeg optimere vores forældresamtaler så forældrene føler sig hørt samtidig med at jeg får leveret min budskaber.

Alle områder hvor samspil finder sted kan Marte Meo benyttes til stor gavn og glæde. Man kan betragte de 12 samspilselementer som et komfur, hvor man kan skrue op og ned for de enkelte kogeplader som repræsenterer de 12 Marte Meo elementer.

Mennesket og samspillet der ønskes hjælp til filmes. Der laves en Marte Meo analyse. På den baggrund skruer man bevidst op for blusset af et element, i en bestemt rækkefølge, i en given periode, der hvor det giver bedst mening ud fra analysen. Der benyttes i Marte Meo små korte udvalgte videoklip til præcis formidling. Dette, så den der har bedt om hjælp , ved selvsyn, kan se hvad personen gør, som virker ( er sin egen rollemodel) . Det skrues op for et element i en periode af typisk en uge.

Dette vil understøtte optimal udvikling hos et barn, en ung, en voksen, et ældre menneske. I en gruppe eller i en familie. I forbindelse med et pædagogisk udviklingsforløb osv.

Dette gentages til problemet der ønskes hjælp til, er løst. Marte Meo virker både på den korte og den lange bane.

Hvem benytter Marte Meo metoden

Marte Meo er brugt de sidste 30 år og benyttes i dag i hele verden. Familier har stor glæde af den konkrete videorådgivning til øget trivsel hos en eller flere i familien. Metoden bruges med stor glæde og udbytte i daginstitutioner, på skoler, plejehjem, familiecentre og lignede i offentlig regi. Siden 2019 har det også været muligt at blive en certificeret Marte Meo institution.

Marte meo og jeg

For mig personligt og fagligt er der en tid før og efter Marte Meo kom ind i mit liv.

Da metoden kom ind i mit liv var mine børn helt små og jeg havde ikke megen rollemodel i min egen mor. Det at vide helt konkret hvad jeg kunne gøre og hvorfor, også når det hele var svært, har været uvurderligt. Jeg kan slet ikke forestille mig hvad jeg skulle have gjort uden min Marte Meo viden, da min søn blev ramt af mistrivsel i sin 1 klasse eller da min datter flyttede skole og det hele ikke bare gik som smurt. Marte Meo gav mig en vej at gå. En vej der løftede mine evner, trivsel og glæde som mor og mine børn blev tilbudt et samspilsmiljø der fik det bedste frem i dem.

Arbejdsmæssigt ligger Marte Meo metoden under alt jeg foretager mig fagligt. Både i min undervisningspraksis samt i mine psykoterapeutiske klinikker.

Den viden og erfaring jeg har fra Marte Meo siden 2004 er ikke længere en metode men en tilgang til mennesker der flyder i mine åre.