Terapi til dig

Terapi er en selvkærlig vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst. Øget selvindsigt som terapien giver dig, hjælper dig hen mod det gode liv du kunne ønske dig. Du bliver en bedre udgave af dig selv.

Individuel terapi til voksne

Der er mange grunde til at ønske at gå i terapi.

Der kan være mange forskellige grunde til at du og andre overvejer at starte et terapeutisk forløb. De fleste mennesker der opsøger mig som psykoterapeut, er fordi der er noget i deres liv, som går dem på, fylder uhensigtsmæssigt og forringer deres livskvalitet. Her er min prioriterede top 10 over de emner kvinder og mænd i alle aldre ofte får terapeutisk hjælp til hos Selvindsigt:

Angst

Stress

Livskrise

Relationelle konflikter

Følelse af mindreværd

Udsat for mobning

Udbrændthed

Traumatisk oplevelse nu eller fra tidligere

Generelle trivsel er udfordret

Ønske om øget selvindsigt

Inden terapien siger de ting som:

Jeg føler mig presset fra alle sider og er udmattet.

Jeg er konfliktsky og har svært ved at sætte grænser -sige til og fra.

Jeg føler mig ensom/ikke respekteret/fastlåst i mit parforhold.

Jeg ved ikke længere hvad jeg selv vil eller hvad der gør mig glad.

Min lunte er kort og jeg skælder konstant ud eller bryder sammen i gråd.

Jeg kan ikke kende mig selv mere. Jeg er en dårlig udgave af mig selv.

Mine dårlige oplevelser fra tidligere holder mig tilbage og sabotere de gode ting.

Mine tanker kører konstant i ring og forstyrre min nattesøvn.

Jeg vil lære mig selv dybere at kende – øge min selvindsigt.

Dette er blot nogle af de udsagn mennesker henvender sig omkring hos Selvindsigt. Terapeutiske problemstillinger er dog lige så forskellige som menneskerne der henvender sig er.

Hvordan foregår Individuel terapi?

Jeg hjælper også mennesker, der ikke er i krise, men som ønsker øget selvindsigt. Mennesker der vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt. For mange bliver ønsket om selvindsigt en livsstil. Når først du har erfaret hvad øget selvindsigt giver dig af øgede livs -kompetencer, følelse af frihed, dybde i relationer samt ro og glæde helt uafhængig af, hvad det ydre liv måtte byde på, vil du bare have mere.

Terapi hos Selvindsigt er samtaleterapi. Jeg vil altid bestræbe mig på, at skabe et uformelt og trygt rum hvor du, i dit tempo, kan bringe de ting op, som du ønsker at få hjælp til at tale om eller forstå i et større perspektiv.  Jeg vil lytte til dig uden dom eller bebrejdelser. Jeg vil være åben og nysgerrig på at lære dig at kende og dine bevæggrunde for at gøre, tænke og føle som netop du gør. ”Alle har en god grund til at gøre som de gør” er mit motto.

Under terapien fortæller du og jeg spørger ind. Jeg har fokus både på dine fortællinger, dine følelsesudtryk og dine kropssansninger undervejs. Alt må være der. Du må være der med det hele i terapien. Efterhånden som vi lærer hinanden at kende vil jeg undersøge og dykke mere ind i dine tanker, følelser og kroppens sansninger som tilsammen repræsenterer de 3 dele af den menneskelige hjerne. Når alle 3 dele får opmærksomhed under terapien,  optimerer vi din helings og udviklingsproces.

Stille og roligt samles brikkerne sammen med dig, som var det et puslespil.  Brik efter brik opdager vi nye ting og sammenhænge sammen. Som to opdagelsesrejsende.

I terapien identificerer vi  først, for derefter at justere på de dynamikker, skyggesider, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne eller de negative oplevelser du har. Næste skridt i terapien bliver at skifte de uhensigtsmæssige strategier ud med andre der er bedre, set i lyset af det du længes efter. Nogle problematikker vil du opleve opløser sig selv under selve terapisessionen.

Hvor det er relevant i processen, vil du få øvelser eller redskaber med hjem. Dette planlægges i samarbejde med dig under hver terapi session.

  • Du vil være i bevidst bevægelse, mod det gode liv for dig.
  • Både inden i dig og udenfor dig selv vil terapien vise sig ved øget indre ro, overskud, selvkærlighed og livsglæde – og øget accept af livets mangfoldighed.
  • Du vil opleve øget og ny selvindsigt. Forstå dig selv – og dermed andre mennesker på et dybere niveau.
  • De emner du har bragt op, har du mærket og følt ind i, fået flere vinkler på, reflekteret over på dybere niveauer, hvilket øger dine muligheder for at kunne træffe valg der føles rigtige for dig.
  • Du vil opleve en heling af f.eks relations traume, alene ved at bringe dine følelser, sansninger og tanker ind i terapien, ind i relationen med mig, da jeg vil gøre mit ypperste med mit fulde nærvær for at se og møde hele dig.  Forskningen viser at ”Sår der er opstået i relationer skal heles i relationer” og på ingen måde nødvendigvis i de relationer, hvor såret er skabt.
  • Du vil generelt fungere bedre i din hverdag og i dine relationer under og efter et terapi forløb.
  • Du vil kort sagt blive en bedre udgave af dig selv.

Kort om Susanne fra Selvindsigt:

Jeg har gået i livets skole siden 72 og taget adskillige efteruddannelser gennem hele mit voksne liv. Jeg beskæftiger mig inden for alle området af terapi. Jeg har haft flere tusinde individuelle terapi sessioner med både mænd og kvinder, der ønskede en forandring i deres liv. Jeg modtager løbende supervision og egenterapi for at holde mig selv i form til at hjælpe dig

Susanne Schwartau